Diverse oogcorrecties

Astigmatisme

Astigmatisme of cylinderafwijking

Bij een sferische afwijking, zoals myopie of hypermetropie, is het oog te vergelijken met een tennisbal. De afbeelding op het netvlies heeft de vorm van een cirkel. Bij een cylindrische afwijking of astigmatisch heeft het oog de vorm van een rugbybal, de afbeelding op het netvlies heeft de vorm van een ellips. 

De cylinder is het verschil tussen de sterkte van het voorste en achterste brandpunt, we noemen dit het astigmatisme. Astigmatisme kan samenhangen met een brekingsafwijking van de lens of de vorm van het netvlies. Een astigmatisme is eenvoudig met een brillenglas te corrigeren, het is eigenlijk een onderdeel van de totale glassterkte.

Door een onregelmatig hoornvlies, bijvoorbeeld door lidtekenvorming, ontstaat een onregelmatig astigmatisme wat niet met 'n brillenglas te corrigeren is.

Hypermetropie

Hypermetropie of verziendheid

Wanneer u, voor uw 40e levensjaar, in de verte goed kan zien en meer moeite hebt met het lezen dan is het mogelijk dat u verziend bent. Bij hypermetropie of verziendheid is het brekendvermogen van het oog te klein of het oog is te kort. Hierdoor valt het snijpunt van de lichtstralen niet op het netvlies, maar erachter waardoor er een onscherp beeld op het netvlies ontstaat. Voor veraf is het beeld wel scherp omdat het oog de verziendheid zelf kan 'corrigeren' door de ooglens boller te maken. Dit boller maken van de ooglens noemen we accomoderen. Accomoderen gaat automatisch (we kunnen er geen invloed op uitoefenen) en kan gepaard gaan met hoofdpijn en brandende ogen.

Een bril met een positief (plus) glas kan uitkomst bieden en er voor zorgen dat er een scherp beeld op het netvlies terrecht komt.

Iemand die verziend is kan in zijn jeugd wel scherp dichtbij zien door gebruik te maken van de accomodatie. Dit verslechtert echter met de jaren. Er treden sneller en op jongere leeftijd leesklachten op.

Myopie

Myopie of bijziendheid

Bij myopie of bijziendheid is het brekendvermogen van het oog voor veraf te groot of het oog is te lang. Hierdoor valt het snijpunt van de lichtstralen niet op het netvlies, maar ervoor waardoor er veraf een onscherp beeld op het netvlies ontstaat.

Aan de bouw van het oog is niets te veranderen. Het enige wat kan helpen is een beetje knijpen met de ogen om zo toch scherper te zien. Een bril met een negatief (minus) glas kan uitkomst bieden en ervoor zorgen dat er een scherp beeld op het netvlies komt.

Meestal ontstaat bijziendheid in de groeiperiode tussen het 10e en 25e levensjaar, de oorzaken zijn wetenschappelijk nooit vastgesteld. Wel kan het zijn dat bijziendheid in bepaalde families vaker voorkomt, er speelt dan mogelijk een erfelijke factor mee. Bij schoolgaande kinderen valt bijziendheid meestal snel op. Ze kunnen niet goed op het schoolbord zien en gaan thuis dichtbij de tv zitten.

Presbyopie

presbyopie of ouderdomsverziendheid 

Voor iedereen boven de 40 jaar wordt het lezen op een bepaald moment minder makkelijk. De armen worden te kort en als de ogen worden opgemeten blijkt er een correctie voor het lezen nodig te zijn. Langzaam maar zeker wordt de ooglens minder flexibel en verliest hierdoor het vermogen om zich boller te maken (accommoderen), wat resulteert in extra inspanning en een onscherp beeld voor nabij. Dit noemen we presbyopie of ouderdomsverziendheid.

Er zijn diverse manieren om toch weer comfortabel te kunnen lezen, bijvoorbeeld met een aparte leesbril. Als u ook al een verte bril hebt betekent dit dat u constant van bril moet wisselen iets wat erg onpraktisch is. Een multifocaal brillenglas biedt dan uitkomst.