CBR keuring

CBR keuring

Rijbewijskeuring door een optometrist

Indien er, naar aanleiding van een CBR-keuring door een huisarts, een aanvullend oogonderzoek moet plaats vinden ter verlenging van uw rijbewijs kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Na het maken van een afspraak zal één van onze optometristen het onderzoek verrichten.

Als het aanvullende onderzoek echter moet worden uitgevoerd in verband met DM (Diabetes Mellitus), kunnen wij dit onderzoek niet verrichten.

De kosten van deze aanvullende CBR-keuring bedragen € 40,- en worden in de regel niet vergoed door uw zorgverzekeraar.