Garantie Voorwaarden

Garantie voorwaarden

Torica Garantie- en servicevoorwaarden.

 1. De garantie geldt gedurende één jaar na levering van uw bril/montuur. De ingangsdatum staat vermeld op uw aankoopnota.
 2. Uw bril/montuur en bijbehorende glazen zijn gedurende de garantieperiode gegarandeerd tegen alle fabricage- en montagefouten.
 3. Indien uw multifocaal glazen binnen 2 maanden na aankoop niet naar tevredenheid zijn, worden ze kosteloos vervangen voor 2 paar enkelvoudige of 1 paar bifocaal glazen . De nieuwe glazen dienen wel van dezelfde sterkte en materiaalsoort te zijn. In het geval van 2 paar glazen dient u zelf zorg te dragen voor het tweede montuur.
 4. Aanvullend heeft u recht op de Torica-service voor glas- en montuurbreuk. Tot en met twee jaar na aankoop van uw bril heeft u eenmalig recht op de volgende kortingspercentages bij vervanging van de diverse onderdelen: 1ste jaar 50%, 3de halfjaar 25% en 4de halfjaar 10%.
 5. De garantie- en servicevoorwaarden gelden uitsluitend bij levering van glazen met de sterkte die op uw aankoopnota staat vermeld.
 6. Garantievervanging geldt uitsluitend voor een identiek montuur en voor glazen van dezelfde sterkte en uitvoering.
 7. Garantievervanging geldt voor maximaal de oorspronkelijke aanschafwaarde. Tussentijdse prijsverhogingen worden doorberekend. Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.
 8. Bij aanschaf van een tweede bril met glazen op sterkte bij Torica Optiek heeft u recht op 20% korting. Deze bril dient de sterkte te hebben die op uw aankoopnota staat vermeld. U ontvangt 20% korting over de aanschafprijs van uw tweede bril, tot een maximum van 20% van de aanschafprijs van uw eerste bril. Om voor deze korting in aanmerking te komen dient u de tweede bril binnen één jaar na aanschaf van de eerste bril aan te kopen. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 9. De garantie- en servicevoorwaarden gelden niet in geval van verlies of diefstal van uw bril. In het geval van verlies of diefstal van uw bril binnen één jaar na aanschaf hebt u recht op 20% korting op de aanschaf van een nieuwe bril (zie punt 8).
 10. De garantie- en servicevoorwaarden zijn alleen van toepassing bij Torica Optiek. Deze bepalingen vervallen indien een reparatie van uw bril is verricht door derden.
 11. De garantie- en servicevoorwaarden gelden niet voor schadegevallen die reeds door een verzekering zijn of worden gedekt.
 12. De garantie- en servicevoorwaarden zijn niet van toepassing voor schadegevallen die door ondeskundig of oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
 13. De garantie- en servicevoorwaarden zijn niet van toepassing op monturen en/of zonnebrillen aangeschaft in de uitverkoop.

Torica behoudt zich het recht voor om de garantie- en servicevoorwaarden te wijzigen. Bovenvermelde condities gelden per 1 januari 2017